VARHAISNUORISO-OSASTO

Historia

Osasto on perustettu vuonna 1999 aluksi kuuden kuukauden koeajaksi. Saatujen kokemusten mukaan osasto lisättiin palokunnan sääntöjen uusimisen yhteydessä omaksi itsenäiseksi osastokseen, mikä on osaltaan ollut merkittävänä tekijänä osaston nykyiseen hyvinvointiin.

Osaston toiminta on koko historiansa ajan rahoitettu palokunnan omista varoista sekä muutaman jäsenen talkootöillä, joita ovat olleet pääasiassa erilaiset alkusammutuskoulutukset.

Toiminnan tavoitteet

Varhaisnuoriso-osaston toiminnan tavoitteena on koota yhteen 7 – 9 vuoden ikäisiä tyttöjä ja poikia palokuntaharrastuksen piiriin. Osaston viikkoharjoitusten tarkoituksena on erilaisten oppituntien ja harjoitusten puitteissa kehittää ja antaa nuorten kehittyä seuraavissa alueissa:

  • yhteistyökyky
  • vastuuntunto
  • suvaitsevaisuus
  • käytöstavat.

Osaston työtavoissa pyritään antamaan tilaa nuorten luontaiselle uteliaisuudelle sekä tuetaan ennakkoluulottomuutta ja kriittisyyttä. Koulutuksen tavoitteet ovat kodin palontorjunnassa, ikäistensä tyypillisissä tapaturmien ensiavussa ja hätäilmoituksen osaamisessa. Lisäksi teemme soveltuvin osin erilaisia kalustoharjoituksia ja selvityksiä, jotka valmentavat nuorten siirtymistä niin nuoriso-osastoon kuin myöhemmin palokunnan muihin osastoihinkin.

 

Toimintamuodot

Osasto kokoontuu viikkoharjoituksiin tiistaisin kello 18:00 – 19:00 Virkkalan paloasemalle.

Muita toimintoja ovat esimerkiksi tutustumiset muihin palokuntiin ja alan toimijoihin sekä erilaiset paloalan tapahtumat, kuten kilpailut, leirit, ym. vastaavat. Osastolle laaditussa harjoitusohjelmassa ei ole unohdettu nuorten ikää, aiheina ovat vuodenajoista riippuen muun muassa lumisota, stidin uitto ja pulkkamäki.

Osaston johtajana toimii Inka Hietanen, puhelin (044) 999 0598 

(vain viestit)

OSASTOT