TUKIOSASTO

osaston tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus harrastaa palokuntatoimintaa, niin entisille hälytysosaston jäsenille kuin muillekin, joille hälytys- tai naisosaston toiminta ei jostain syystä sovi. Palokunnan hallinto on perustamispäätöstä tehdessään todennut osaston tarpeellisuuden.

Perustamispäätös on tehty vuonna 2004 ja toiminnan käynnistäminen tapahtui tammikuussa 2006.


Toimintamuodot

  • Veteraanijaos kokoaa yhteen palokunnan toiminnassa aikaisemmin vaikuttaneet henkilöt. Veteraanit osallistuvat aktiivisesti palokunnan toimintaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. Lisäksi yhteistyö muiden alueen veteeraniosastojen kanssa on iso osa toimintaa. Veteraaneilla on suuri merkitys palokunnallemme, sillä heillä on arvokasta tietoa palokuntamme lähihistoriasta, sekä tuhansia tarinoita vuosien varrelta, josta nuoremmat jäsenet saavat arvokasta oppia.

Tukiosaston jäsenet saavat samat edut kuin muidenkin osastojen jäsenet, osastonjohtaja kuuluu palokunnan päällystöön.OSASTOT