HÄLYTYSOSASTO

 

Palokunnan hälytysosaston pääasiallinen tehtävä on osallistua hälytystoimintaan. Hälytyksiä osastolla on vuosittain noin 70 kappaletta. Osaston jäsenet ovat aina valmiina lähtöön ajasta ja paikasta riippumatta.

Hälytysten lisäksi osasto on mukana kaikessa palokuntamme toiminnassa aina valistustilaisuuksista nuorempien kouluttamiseen

 

Jäsenistö

Virkkalan VPK:n hälytysosaston jäsenmäärä on noin 25 henkilöä. Yksikönjohtajia tai vanhempia sammutusmiehiä on vähän yli puolet, loput vakansseista on sammutusmiehiä, nuorempia sammutusmiehiä ja harjoittelijoita-

 

 

 

Koulutus

Hälytysosaston jäsenten tietoja ja taitoja pidetään yllä viikoittaisilla harjoituksilla, sekä osallistumalla alueellamme järjestettäville kursseille.

Osasto kokoontuu viikkoharjoituksiin keskiviikkoisin alkaen klo 18.00

 

Kiinnostaako toiminta?

Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta palokuntamme hälytysosastossa ota rohkeasti yhteyttä palokuntamme päällikköön tai hälytysosaston päällikköön!

 

 

OSASTOT